Jeugdcentrum Jotie

Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Eenouder gezin

Gegevens kind

Meerling (aparte aanvraag per kind)
Specifieke zorgbehoefte

Dit is een dringende vraag

Geef de gewenste opvangmomenten in:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden

Informatie

De werking van de jeugddienst richt zich naar kinderen en jongeren tussen 3 en 15 jaar.
Alle info verschijnt in de folders die verspreid worden in alle Oudenaardse lagere scholen.
De tieners (13 – 15 jaar) krijgen thuis een folder toegestuurd.
Op aanvraag kunnen mensen van buiten Oudenaarde een folder bekomen.
Alle info van de vakantie initiatieven staat ook op www.jotie.net

Tarieven

SPEELPLEINWERKING
Voor kinderen uit Oudenaarde
Volledige dag: 1ste en 2de kind: 8 EUR
                      3de en volgende kind: 6 EUR
Halve dag: 4 EUR
Voor kinderen NIET uit Oudenaarde
Volledige dag: 1ste en 2de kind: 16 EUR
                      3de en volgende kind: 12 EUR
Halve dag: 8 EUR
OK-pas
Volledige dag: 3,00 EUR
Halve dag: 1,50 EUR
KRULLEWIET
Voor kinderen uit Oudenaarde
Halve dag: 4 EUR
Voor kinderen NIET uit Oudenaarde
Halve dag: 8 EUR
Afwijkingen op deze prijzen (vb. voor uitstappen) zijn op onze website of in onze brochures terug te vinden.
OK-pas
Halve dag: 1,50 EUR
THEMAKAMPEN
Vermits er telkens moet ingeschreven worden voor het volledige kamp is de kostprijs gelijk aan de prijs voor het aantal dagen dat het kamp duurt + de eventuele kosten van de uitstap.
KLEUTERKAMPEN
Vermits er telkens moet ingeschreven worden voor het volledige kamp is de kostprijs gelijk aan de prijs voor het aantal dagen dat het kamp duurt .