Onthaalouder Denise Pollentier

Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Eenouder gezin

Gegevens kind

Meerling (aparte aanvraag per kind)
Specifieke zorgbehoefte

Dit is een dringende vraag

Voorrangsgroep
Kwetsbare groep

Geef de gewenste opvangmomenten in:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden

Informatie

We voorzien een warme en kleinschalige gezinsopvang voor je baby of peuter.

We bieden kinderopvang op maat van de kinderen. Het welbevinden van de kinderen is ons uitgangspunt. We willen hen warmte en geborgenheid bieden. Onze pedagogische visie bestaat uit 8 ankerpunten
• Elk kind is krachtig
• Ouders zijn de eerste opvoeder
• Spelend opvoeden
• Een warm hart hebben en geven
• Samen leven en groeien
• Verschillen geven rijkdom
• Het gewone wordt bijzonder
• Beleef de natuur binnen en buiten
Deze visie staat beschreven in ons kwaliteitshandboek. Je kan dit opvragen bij de verantwoordelijke kinderopvang.
Iedereen is welkom in onze opvang. Kinderen, ouders en medewerkers hebben hun eigen achtergrond. We vragen respect voor deze verschillende achtergronden. Discriminatie en racisme aanvaarden we niet.
Bij Ferm Kinderopvang zijn kinderen met een specifieke zorgbehoefte welkom (inclusieve opvang). Dit zijn kinderen die door medische of psychosociale problemen extra zorgen nodig hebben. De verantwoordelijke kinderopvang bespreekt samen met jou en de onthaalouder of de opvang haalbaar is. We doen dit altijd in functie van het welbevinden van je kind en de samenstelling van de groep.

 

Contacteer de dienst om informatie te krijgen over beschikbare plaatsen:

Voor een nieuwe aanvraag kan je terecht op de Infolijn van Ferm Kinderopvang, elke werkdag tussen 9 en 14 uur via 070/24 60 41. Je kan ook een aanvraag doen via onze website SamenFerm.be. We registreren je aanvraag en bevestigen dit via mail.
De Infolijn geeft je informatie over de opvang van Ferm Kinderopvang in de regio en verwijst je ook naar onze website SamenFerm.be. We mailen of sturen je het huishoudelijk reglement samen met informatie over de berekening van het inkomenstarief en andere algemene informatie.
De Infolijn bezorgt je aanvraag aan de dienst voor onthaalouders van de gemeente waar je opvang zoekt. De verantwoordelijke kinderopvang van deze dienst contacteert jou binnen 2 weken na registratie van je aanvraag en zal je aanvraag verder opvolgen.

Tarieven

Je betaalt volgens inkomen en afhankelijk van het aantal kinderen ten laste.
Via de website van Kind en Gezin kan je de brochure inkomenstarief raadplegen en de werkwijze om een inkomenstarief aan te vragen.
Je ontvangt maandelijks een factuur. Deze wordt berekend op basis van
• Je inkomen
• De opvangduur
• Het afgesproken opvangplan
• Afwezigheden
• Voeding (enkel voor maaltijden tijdens buitenschoolse opvang)
• Administratiekosten en kosten voor afvalverwerking

Vakantieregeling

De vakantieregeling wordt tijdig doorgegeven.
Indien nodig kan je aan de verantwoordelijke kinderopvang een vervangopvang vragen. Deze tijdelijke opvang kan niet altijd gegarandeerd worden. De mogelijkheid voor vervangopvang geldt eveneens bij een tijdelijke afwezigheid van de onthaalouder (vb. door ziekte).