Kinderopvang Dopey

Vrije plaatsen 0 tot 3 jaar

01-09-25
Van 0 maand tot 0 maand
01-09-25
Van 0 maand tot 0 maand
03-11-25
Van 0 maand tot 0 maand
23-03-25
Van 0 maand tot 0 maand
Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Eenouder gezin

Gegevens kind

Meerling (aparte aanvraag per kind)
Specifieke zorgbehoefte

Dit is een dringende vraag

Voorrangsgroep
Kwetsbare groep

Geef de gewenste opvangmomenten in:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden

Verder naar stap 2 (van 2)

Stap 2: verklaring op eer

Werk
Sollicitatie
Een beroepsgerichte opleiding
Inburgering
Aanleren van andere vaardigheden nodig om te kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt
Geen van bovenstaande
Minstens 4/5de van de werkweek wordt besteed aan één of meer van de activiteiten
Minstens 4/5de van de werkweek ZAL worden besteed aan één of meer van de activiteiten
Geen van bovenstaande
Een van de ouders komt als persoon met een handicap in aanmerking voor belastingvermindering / zorgtoeslag in het Groeipakket
Een van de ouders heeft verminderde zelfzorg en is voor zelfzorg aangewezen op derden
Het gezin wordt begeleid/ondersteund omwille van sociale of pedagogische redenen
Mijn gezin verdient minder dan 2000 euro netto per maand
Kinderopvang voor pleegkind
Kinderopvang in dezelfde opvang van een oudere broer of zus in het gezin
Geen van beide ouders heeft een diploma secundair onderwijs

Informatie

Heidi en Laure zorgen met heel veel liefde voor jullie kleine spruit .

Er worden dagelijks verse maaltijden aangeboden  met heel veel zorg bereid.

Onder toezicht van agentschap opgroeien en favv .


Dopey is een zelfstandige groepsopvang voor kindjes van 0 tot 3 jaar (max.15 kindjes). Hier kunnen alle kinderen van verschillende leeftijden, elk op hun eigen ritme, van elkaar leren en ontdekken.

We zorgen steeds voor een veilige, aangepaste en aangename omgeving voor het kind. Ieder kind kan rekenen op een huiselijke sfeer waar het warm en gezellig vertoeven is. Eten, slapen, verzorgen, knuffelen, zingen, dansen, spelen, … alles kan .

We houden rekening met de eigenheid, persoonlijkheid, ritme en behoeftes van ieder kind individueel. Op deze wijze werken we alle dagen aan het creëren van een persoonlijke band met uw kind.

We werken in verschillende thema’s zodat u kind steeds geprikkeld blijft.

Bij Dopey streven we naar een open en eerlijke omgang en communicatie met de ouders. Een goede opvang kan niet zonder een goede samenwerking met de ouders.

Onze doelstelling is het bieden van een volledig pedagogisch verantwoorde opvang voor baby’s en peuters van 3 maanden tot 3 jaar.

Hierbij staat de zelfontplooiing en persoonlijkheidsvorming centraal. Het vormen van een veilige en kindvriendelijke omgeving waarin kinderen hun eigen talenten kunnen ontwikkelen en hun vaardigheden kunnen ontplooien.

Wij vinden het belangrijk voor jullie kinderen dat de opvang plaatsvindt in een huiselijke omgeving waar zij zich veilig en geborgen voelen.

In de begeleiding en het aanbod van de activiteiten wordt er telkens rekening gehouden met de ontwikkeling en behoeften van elk kind individueel. De kinderen worden gestimuleerd om zich in hun eigen tempo te ontwikkelen tot zelfstandige individuen vol zelfvertrouwen en eigenwaarde. Welbevinden en betrokkenheid staan centraal in onze werking.

Het is maar wanneer kinderen zich goed in hun vel voelen, plezier kunnen hebben en in staat zijn om te exploreren dat ze zich verder kunnen ontwikkelen.

We proberen het zelfvertrouwen van kinderen te vergroten, zodat kinderen met een positief zelfbeeld de opvang kunnen verlaten.

 

Tarieven

Vaste dagprijs

Tienuurtje, soep ,Middagmaal en vieruurtjes

Pampers , vochtige doeken en gewone zalf inbegrepen of zelf meebrengen kan ook

Vakantieregeling

  1. Onze vakantie regeling wordt in oktober meegegeven voor het ganse jaar daarop .