Gezinsopvang Carmen Wybo (KIDZ)

Vrije plaatsen 0 tot 3 jaar

01-04-18
01-01-19
Van 0 maand tot 36 maand
Er komen 2 plaatsen vrij van april 2018-december 2018.
14-05-18
01-01-19
Van 0 maand tot 36 maand
Er komt een plaats vrij van mei 2018 tem december 2018.

Informatie

  • opvang in familiale sfeer
  • afgesloten tuin
  • opvang vanaf 2 dagen per week
 Gezinsopvang Carmen Wybo is aangesloten bij KIDZ onthaalouders.

Tarieven

De prijs is afhankelijk van het inkomen (= inkomenstarief).  De berekening kan je zelf doen via ‘Mijn kind en Gezin’ op www.kindengezin.be.  Je vraagt een profiel aan op de website van Kind en Gezin en je logt in met je e-ID of federaal token.  Hierdoor worden je inkomensgegevens en de gegevens over je gezinssamenstelling automatisch weergegeven in de berekeningsmodule op de website van Kind en Gezin en krijg je een document ‘attest inkomenstarief’.   Je bezorgt het attest inkomenstarief aan de dienst:  kindzorg@zbroeselare.be.

 

 

Vakantieregeling

Jaarlijks verlof:

  • 3 weken tijdens de zomervakantie
  • laatste week van december