Gezinsopvang Kinderweelde (KIDZ)

Vrije plaats 2,5 tot 12 jaar

01-09-17
Voor schooltijd
Na schooltijd
Woensdagnamiddag

Informatie

Buitenschoolse opvang gelinkt aan de school “de Mozaïek”.

Op woensdagmiddag worden de oudste kinderen in een kleine groep (max 8 tegelijk) opgevangen.
Er is de mogelijkheid  tot voorschoolse en naschoolse opvang op alle schooldagen, dit ook voor kinderen vanaf het 2e leerjaar, ook vakantieopvang voor de oudste kinderen.
 Gezinsopvang kinderweelde is aangesloten bij KIDZ onthaalouders.

Tarieven

De berekening van de ouderbijdrage gebeurt op basis van het inkomen (inkomenstarief). De berekening zelf kan je doen via Mijn Kind en Gezin? op www.kindengezin.be.

Je vraagt een profiel aan op de website van Kind en Gezin en log je in met uw e-ID of federaal token. Hierdoor worden jouw inkomensgegevens en de gegevens over de gezinssamenstelling automatisch weergegeven in de berekeningsmodule op de website van Kind en Gezin en krijg je een document ‘attest inkomenstarief’.

Je bezorgt dan enkel het attest inkomenstarief? aan de dienst: kindzorg@zbroeselare.be.