Thuisoppas zieke kinderen Solidariteit voor het gezin

Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Informatie

De dienst thuisoppas zieke kinderen is er voor kinderen tot 14 jaar, die omwille van plotse ziekte niet naar het opvanggezin, het kinderdagverblijf of de school kunnen gaan en waarvan de ouders door werkomstandigheden ook niet voor de opvang kunnen instaan.

Elke mutualiteit heeft een afspraak met een organisatie die voor haar de gewone oppas van zieke kinderen regelt. U informeert best bij uw ziekenfonds tot welke organisatie u zich moet wenden.

Alle ouders met een kind dat voor een langere periode ziek is en die omwille van arbeidsomstandigheden of het volgen van een opleiding niet zelf de zorg voor hun kind kunnen opnemen kunnen beroep doen op de langdurige oppas van zieke kinderen van Solidariteit voor het Gezin.

Een aanvraag voor gewone oppas van een ziek kind kan enkel telefonisch op het telefoonnummer 070/ 23 30 28. U kan uw aanvraag doen vanaf 7 uur ’s morgens tot 22 uur ’s avonds. Ook in het weekend is de dienst bereikbaar.

U hebt een kinderbijslagattest nodig en een medisch attest. Dit attest moet alle dagen bevatten waarvoor de oppas gevraagd werd. Wanneer een attest ontbreekt of niet alle dagen bevat, zal uw ziekenfonds de kosten voor de oppas niet dragen en zullen die aan u gefactureerd worden.

Een aanvraag voor langdurige oppas van een ziek kind kan als volgt:
– telefonisch of persoonlijk in een afdeling van Solidariteit voor het Gezin bij u in de buurt
– telefonisch via de hoofdzetel
– via het elektronisch aanvragenformulier

Uzelf kan de aanvraag doen, maar het kan ook via het ziekenhuis, uw huisarts, een familielid, het ziekenfonds …
Binnen 2 dagen na uw aanvraag zal een verantwoordelijke van de dienst met u contact opnemen om een afspraak te maken voor een huisbezoek en om u mee te delen welke documenten u moet klaarleggen: een kopie van uw recentste aanslagbiljet en een medisch attest waarop een arts bevestigt dat thuisoppas noodzakelijk is. Het medische attest moet alle dagen bevatten waarop de oppasser gevraagd werd.

Tarieven

Mutualiteit bepaalt de voorwaarden rond betaling.

U informeert best bij je ziekenfonds voor de tarieven thuisoppas zieke kinderen.