Onthaalouder Isabelle bij Landelijke Kinderopvang

Vrije plaatsen 0 tot 3 jaar

01-06-19
Van 0 maand tot 0 maand
2 vrije plaatsen voor 4 dagen / week.
01-06-19
Van 0 maand tot 0 maand
Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Tarieven

De ouderbijdrage wordt berekend op basis van het gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen zoals bepaald door Kind en Gezin, en is fiscaal aftrekbaar.