IBO Jabedabedoe

Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Eenouder gezin

Gegevens kind

Meerling (aparte aanvraag per kind)
Specifieke zorgbehoefte

Dit is een dringende vraag

Voorrangsgroep
Kwetsbare groep

Geef de gewenste opvangmomenten in:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden

Informatie

Het Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang (IBO Jabedabedoe) voldoet aan alle voorwaarden van Kind & Gezin.

De kinderen worden opgevangen door een team van professionele kinderbegeleidsters.

 Opgelet !  Enkel kinderen die ingeschreven zijn kunnen gebruik maken van de kinderopvang !

  1. Inschrijving (opmaak gezins-en kinddossier)

De inschrijving van een kind in onze IBO’s is gratis en bestaat uit 2 delen:

  • Huishoudelijke reglement, inlichtingenformulier, schriftelijke overeenkomst

Vóór de inschrijving ontvangen ouders het huishoudelijk reglement en alle bijlagen. Mail hiervoor naar kinderopvang@torhout.be

Het (online) inlichtingenformulier én de (online) schriftelijke overeenkomst dienen ingevuld en ondertekend bezorgd te worden per e-mail of online vóór de afspraak of bij afgifte tijdens de afspraak in het IBO.

  • Een afspraak in het IBO en e-mail ter bevestiging

Ouders maken éénmalig een afspraak in het IBO.

Ouders maken samen met hun kind kennis met de locatie, het personeel en de werking.

Een inschrijving is definitief wanneer ouders een e-mail ter bevestiging ontvangen met als bijlage de door beide partijen ondertekende schriftelijke overeenkomst.

  1. Reservatie

Voor schooldagen moet er niet gereserveerd worden.

Voor schoolvrije dagen en vakantiedagen moet er wel op voorhand online gereserveerd worden via Tjek Ouderportaal tijdens de reservatieperiode.

Tarieven

Voor- en naschools
● € 1,25 per begonnen half uur

Woensdagnamiddag
● ofwel wordt er gerekend per begonnen half uur
● ofwel hanteren we het tarief van de schoolvrije dagen.

Hiervoor berekenen we telkens het voordeligste tarief.

Vakantie en schoolvrije dagen
● bij verblijf van 3 uren of minder: € 4,90
● bij verblijf van 3 tot 6 uren: € 7,40
● bij verblijf van meer dan 6 uren: € 14,80

Vermindering van 25% wanneer meerdere kinderen uit hetzelfde gezin op dezelfde dag opgevangen worden.

Er kan aangepast tarief worden aangevraagd bij het Sociaal Huis Torhout (80% korting).

Sociaal Huis Torhout: Aartrijkestraat 11A, sociaal.huis@torhout.be

Gelieve een kopie van het sociaal pasje binnen te brengen bij onze dienst.

De betaling verloopt via maandelijks facturatie.

Kinderopvang is fiscaal aftrekbaar. Jaarlijks (maart – april) worden de fiscale attesten verstuurd naar de ouders.

Vakantieregeling

Op vakantiedagen en schoolvrije dagen van de Revinzeschool is IBO Jabedabedoe open van 6.30 uur tot 19.00 uur.

Sluitingsperiodes kunnen geraadpleegd worden via Buitenschoolse kinderopvang – Stad Torhout (zie onderaan ‘Bijlagen’: HHR – Bijlage 4: Kalender en reservatie 2023