IBO Skoebidoe

Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Eenouder gezin

Gegevens kind

Meerling (aparte aanvraag per kind)
Specifieke zorgbehoefte

Dit is een dringende vraag

Voorrangsgroep
Kwetsbare groep

Geef de gewenste opvangmomenten in:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden

Informatie

De buitenschoolse kinderopvang Skoebidoe is gemeld bij Kind & Gezin.
De kinderen worden opgevangen in een huiselijke sfeer door een team van professionele begeleidsters (kinderverzorgsters en opvoedsters).

De opvang is open voorschools vanaf 7.00 uur tot het begin van de lessen en naschools vanaf het einde van de lessen tot 18.30 uur. Op aanvraag en mits attest van werkgever/opleidingsinstelling bieden wij opvang aan vanaf 6.30 uur ’s morgens en tot 19.00 uur ’s avonds.

 Opgelet !  Enkel kinderen die geregistreerd zijn kunnen gebruik maken van de kinderopvang !

1. Registratie (opmaak kinddossier)

Er wordt, samen met een medewerker, een kinddossier ingevuld en een rondleiding gegeven. Gelieve hiervoor, bij voorkeur per email, contact op te nemen met onze dienst: kinderopvang@torhout.be.

2. Inschrijving

Inschrijven is verplicht en gebeurt maandelijks via ons digitaal inschrijvingsplatform Ouderportaal vanaf de derde maandag van de maand voor de schooldagen in de daaropvolgende maand. Voor vakantieperiodes starten de inschrijvingen 4 weken voor aanvang van de vakantie (7 weken voor aanvang van de zomervakantie).

Tarieven

Voor- en naschools
● € 1 per begonnen half uur

Woensdagnamiddag (opgelet: de opvang gaat door in IBO Jabedabedoe)
● ofwel wordt er gerekend per begonnen half uur
● ofwel hanteren we het tarief van de schoolvrije dagen. Hiervoor berekenen we telkens het voordeligste tarief.

Vakantie en schoolvrije dagen
● bij verblijf van 3 uren of minder: € 4,75
● bij verblijf van 3 tot 6 uren: € 7,10
● bij verblijf van meer dan 6 uren: € 14

Vermindering van 25% wanneer meerdere kinderen uit hetzelfde gezin op dezelfde dag opgevangen worden.

Er kan sociaal tarief worden aangevraagd bij het Sociaal Huis Torhout (75% korting). Gelieve een kopie van het sociaal pasje binnen te brengen bij onze dienst.

De betaling verloopt via maandelijks facturatie.

Kinderopvang is fiscaal aftrekbaar. Jaarlijks (maart – april) worden de fiscale attesten verstuurd naar de ouders.

Vakantieregeling

Op vakantiedagen en schoolvrije dagen van de school in Sint-Henricus is Skoebidoe open van 7.00 uur tot 18.30 uur.

In 2022 zijn zowel Jabedabedoe als Skoebidoe gesloten:

  • van maandag 18 juli tot en met zondag 31 augustus
  • van maandag 26 december tot en met zondag 1 januari