Nounou

Vrije plaats 0 tot 3 jaar

14-11-19
Van 0 maand tot 36 maand
opnieuw plaatsje vrij van Januari - Februari 2019
Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Informatie

Buitenschoolse kinderopvang tot 6 jaar als er plaats is , want ik mag maar 8 kindjes opvangen per dag

Tarieven

Regelen via DVO Wieltjeshove , Binnenhof 54  te Menen

Vakantieregeling

vakantieregeling wordt meegegeven met ouders in December