vzw Buitenschoolse Kinderopvang Knipoog Wortegem

Vrije plaats 2,5 tot 12 jaar

30-06-22
Voor schooltijd
Na schooltijd
Woensdagnamiddag
Schoolvakanties
Schoolvrije dagen
Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Eenouder gezin

Gegevens kind

Meerling (aparte aanvraag per kind)
Specifieke zorgbehoefte

Dit is een dringende vraag

Voorrangsgroep
Kwetsbare groep

Geef de gewenste opvangmomenten in:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden

Informatie

 • Onze opvang doet op vraag ook aan flexibele opvang. We gaan ten vroegste open om 6u15. Dit moet wel steeds één week op voorhand aangevraagd worden. Hiervoor is ook een éénmalige aanvraag als inschrijving voor nodig. Na de goedkeuring kan het kind dan in de flexibele opvang terecht. Hierbij wordt rekening gehouden met de draagkracht van het kind.
 • Onze opvang doet ook occasionele opvang. Dit wil zeggen dat mensen die plots opvang nodig hebben wegens een gezinscrisis, plots werk vinden, enz., ook bij ons terecht kunnen. Ook kortstondig of sporadische opvang is mogelijk in Knipoog.
 • Inschrijvingen voor Knipoog gebeuren online via de volgende link:https://wortegem-petegem.i-active.be

Tarieven

 • Tijdens de schooldagen wordt er gerekend per begonnen half uur: €1,10
  (De uren voor- en naschools worden samengevoegd)
 • Tijdens de vakantiedagen en woensdagnamiddag wordt er gerekend met
  • minder dan 3 uur: €4,90
  • tussen 3 en 6 uur: €7,20
  • meer dan 6 uur: €13,00
Indien meerdere kinderen uit hetzelfde gezin aanwezig zijn wordt een vermindering gegeven van 25%.
Er is mogelijk tot een sociaal tarief van 50% vermindering, voor mensen die hiervoor in aanmerking komen. Meer uitleg hierover kunt u vragen aan de coördinator.