vzw Buitenschoolse Kinderopvang Knipoog Wortegem

Vrije plaats 2,5 tot 12 jaar

25-05-24
Voor schooltijd
Na schooltijd
Woensdagnamiddag
Schoolvakanties
Schoolvrije dagen
Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Eenouder gezin

Gegevens kind

Meerling (aparte aanvraag per kind)
Specifieke zorgbehoefte

Dit is een dringende vraag

Voorrangsgroep
Kwetsbare groep

Geef de gewenste opvangmomenten in:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden

Verder naar stap 2 (van 2)

Stap 2: verklaring op eer

Werk
Sollicitatie
Een beroepsgerichte opleiding
Inburgering
Aanleren van andere vaardigheden nodig om te kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt
Minstens 4/5de van de werkweek wordt besteed aan één of meer van de activiteiten
Minstens 4/5de van de werkweek ZAL worden besteed aan één of meer van de activiteiten
Geen van bovenstaande
Een van de ouders komt als persoon met een handicap in aanmerking voor belastingvermindering / zorgtoeslag in het Groeipakket
Een van de ouders heeft verminderde zelfzorg en is voor zelfzorg aangewezen op derden
Het gezin wordt begeleid/ondersteund omwille van sociale of pedagogische redenen
Mijn gezin verdient minder dan 2000 euro netto per maand
Kinderopvang voor pleegkind
Kinderopvang in dezelfde opvang van een oudere broer of zus in het gezin
Geen van beide ouders heeft een diploma secundair onderwijs

Informatie

 • Onze opvang doet op vraag ook aan flexibele opvang. We gaan ten vroegste open om 6u15. Dit moet wel steeds één week op voorhand aangevraagd worden. Hiervoor is ook een éénmalige aanvraag als inschrijving voor nodig. Na de goedkeuring kan het kind dan in de flexibele opvang terecht. Hierbij wordt rekening gehouden met de draagkracht van het kind.
 • Onze opvang doet ook occasionele opvang. Dit wil zeggen dat mensen die plots opvang nodig hebben wegens een gezinscrisis, plots werk vinden, enz., ook bij ons terecht kunnen. Ook kortstondig of sporadische opvang is mogelijk in Knipoog.
 • Inschrijvingen voor Knipoog gebeuren online via de volgende link:https://wortegem-petegem.i-active.be

Tarieven

 • Tijdens de schooldagen wordt er gerekend per begonnen half uur: €1,10
  (De uren voor- en naschools worden samengevoegd)
 • Tijdens de vakantiedagen en woensdagnamiddag wordt er gerekend met
  • minder dan 3 uur: €4,90
  • tussen 3 en 6 uur: €7,20
  • meer dan 6 uur: €13,00
Indien meerdere kinderen uit hetzelfde gezin aanwezig zijn wordt een vermindering gegeven van 25%.
Er is mogelijk tot een sociaal tarief van 50% vermindering, voor mensen die hiervoor in aanmerking komen. Meer uitleg hierover kunt u vragen aan de coördinator.