BSGO Het Laar

Informatie

Er is tevens een huiswerkklas op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 16.30.

Tarieven

’s Morgens is de opvang gratis.
Na de schooltijd wordt 0,87 euro per begonnen half uur aangerekend.