de krinkelrups

Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Informatie

Sluitingsperiodes zijn de kerstvakantie en 4 weken in de zomervakantie

Tarieven

Voorschoolse opvang: 1,5 euro
Naschoolse opvang tot 17u: 2 euro
Naschoolse opvang tot 18:15: 3 euro
Woensdagmiddag tot 13u: 2 euro
Woensdagmiddag tot 18:15: 3 euro
Halve vakantiedag: 4,5 euro
Volledige vakantiedag: 9 euro

Vakantieregeling

Tijdens de vakanties is er vakantieopvang, enkel voor de kinderen die naar de Krinkelrups naar school gaan.