Organisator Gezins- en groepsopvang

Vrije plaatsen 0 tot 3 jaar

01-01-18
Van 0 maand tot 36 maand
01-05-17
Van 0 maand tot 36 maand
01-11-17
Van 0 maand tot 36 maand
01-03-17
Van 0 maand tot 36 maand
01-01-17
Van 0 maand tot 36 maand
01-11-18
Van 0 maand tot 36 maand
01-06-17
Van 0 maand tot 36 maand
01-09-16
Van 0 maand tot 36 maand
01-09-18
Van 0 maand tot 36 maand
01-04-17
Van 0 maand tot 36 maand
01-09-17
Van 0 maand tot 36 maand
01-02-18
Van 0 maand tot 36 maand
01-04-18
Van 0 maand tot 36 maand
Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Informatie

De organisator Gezins- en groepsopvang organiseert dagopvang van kinderen van 0 tot 3 jaar in een familiale sfeer bij kinderbegeleiders thuis.

We selecteren, begeleiden en bewaken de kwaliteit van de kinderbegeleider en brengen de ouder(s) in contact met de kinderbegeleiders.

We staan open voor de inclusieve opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte.

Elke kinderbegeleider bepaalt zijn begin-en einduur, maar meestal worden kinderen opgevangen tussen 7u00 en 17u30.

OCMW Zwijndrecht is de organisator van deze dienstverlening, heeft een vergunning voor de kinderopvanglocaties(kinderbegeleiders) en voldoet aan de wettelijke voorwaarden.

 

Tarieven

Je betaalt voor de opvang een tarief afhankelijk van je inkomen. In deze prijs zijn de meeste kosten inbegrepen, zoals voeding. Sommige dingen zijn niet inbegrepen in de prijs, zoals melkpoeder, reservekleren, verzorgingsproducten en bijzonder voeding. Dit breng je zelf mee.

De prijs wordt berekend op het gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen. Je vindt het op het laatste aanslagbiljet.

Prijs voor opvang:

* Voor opvang van je kind betaal je het inkomenstarief of individueel verminderd tarief voor:

– de gereserveerde opvangdagen in het opvangplan en waarop het kind aanwezig is

– de extra overeengekomen kinderopvangdagen waarop het kind aanwezig is

*Voor een baby en een peuter betaal je per kalenderdag

– voor opvang vanaf 5 uur en minder dan 11 uur : 100% van het tarief

– voor opvang minder dan 5 uur : 60% van het tarief

– voor opvang vanaf 11u : 160% van het tarief

*Voor een kind ouder dan 3,5jaar en/of dat voltijds naar school gaat betaal je per kalenderdag

– voor opvang vanaf 5uur en minder dan 11uur : 100% van het tarief

– voor opvang vanaf 3 uur en minder dan 5 uur : 60% van het tarief

– voor opvang minder dan 3 uur : 40% van het tarief

– voor opvang vanaf 11uur : 160% van het tarief

De dienst kan je alle nodige informatie bezorgen over het berekeningssysteem. Je kan ook zelf je ouderbijdrage berekenen op www.kindengezin.be.

Vakantieregeling

Elke kindbegeleider bepaalt zijn eigen sluitingsdagen. Indien je op deze dagen toch opvang nodig hebt, dan zoekt de dienst naar een alternatieve kindbegeleider (indien mogelijk).