Kozze

Vrije plaats 2,5 tot 12 jaar

22-10-09
Voor schooltijd
Na schooltijd
Woensdagnamiddag
Schoolvakanties
Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Informatie

Alle kinderen van het kleuter- en lager onderwijs in Zwijndrecht, kinderen die in Zwijndrecht wonen of wiens ouder(s) in Zwijndrecht werken, kunnen in de buitenschoolse kinderopvang Kobbe en Kozze terecht.

Kobbe en Kozze voorziet in een pedagogische opvang voor en na de schooluren door professionele begeleiders. Het is een deel van de vrije tijd van de kinderen waarin we aandacht hebben voor de huiselijke sfeer, vrij en geleid spel. De buitenschoolse opvang is een belangrijke aanvulling op het thuismilieu. Voor essentiële vaardigheden als vriendjes maken, samenspelen, conflicten oplossen, experimenteren met solidariteit en verdraagzaamheid, wordt ruim de tijd gemaakt.

Voor opvang moet je kind ingeschreven zijn voor de allereerste opvangdag. Dat kan bij de snelbalie van het administratief centrum. Pas wanneer alle nodige informatie verzameld is, kan je kind naar de opvang komen.
Tijdens het schooljaar (voor- en naschoolse opvang, maar ook op schoolvrije dagen) is je kind altijd welkom, zonder op voorhand in te schrijven. Bij kleuters raden we aan de leerkracht te verwittigen dat uw kind mee moet met Kozze.
Tijdens de vakantieperiode moet er wel op voorhand ingeschreven worden. Kinderen die in Zwijndrecht of Burcht naar school gaan, krijgen via de school de nodige informatie. Voor kinderen die in Zwijndrecht wonen (maar niet in Zwijndrecht naar school gaan) kunnen de folder ophalen in het administratief centrum.
Voor alle inlichtingen en voor de infobrochure over kobbe & kozze kan je terecht bij de dienst Kinderopvang in het administratief centrum.
Kobbe: Seefhoeklaan 1, 2070 Zwijndrecht (Burcht)
Kozze: Pastoor Coplaan 48, 2070 Zwijndrecht

Tarieven

Het tarief voor de voor-en naschoolse opvang en woensdagnamiddag:
– per begonnen half uur – 0,88 euro

Het tarief voor schoolvrije dagen en vakantiedagen:
– dagopvang minder dan 3 uur – 3,12 euro
– dagopvang van 3 tot 6 uur – 5,2 euro
– dagopvang van meer dan 6 uur – 10,4 euro

Toegestane korting:
25 % voor kinderen van eenzelfde gezin die op hetzelfde moment
ingeschreven zijn en opgevangen worden (Deze korting is
cumuleerbaar met het sociaal tarief)
50 % (sociaal tarief) voor mensen die beschikken over het recht op
verhoogde tegemoetkoming in het kader van de verplichte verzekering
van geneeskundige verzorging en uitkeringen + in bezit van een Z-pas of in schuldbemiddeling zitten.