Ons Peuterhuisje VZW Burcht

Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Informatie

Ons Peuterhuisje Burcht is een tweede vestiging van Ons Peuterhuisje VZW dat gelegen is in de Schoolstraat 30 te Zwijndrecht.

Wij hebben de luxe in nieuwe gebouwen te zitten die pas sinds 20 april 2015 in gebruik zijn genomen. Onze opvangvoorziening voldoet aan de noden van een moderne kinderopvang anno 2015.

Wij volgen de regelgeving van het decreet kinderopvang hierover vind u informatie op de website van Kind en Gezin.

Ouderbijdragen worden bepaald aan de hand van de inkomsten van de ouders.

Tarieven

Tarief : ouderbijdrage berekent volgens de regelgeving decreet kinderopvang.