Sint Martinus basisschool

Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Informatie

De Sint-Martinusschool wil kinderen een volledige opvoeding geven. Het sociale is belangrijk tijdens de lessen. De kinderen zoeken zelf naar hun bekwaamheden, verwerken verstandelijke en culturele inzichten onder leiding van toegewijde leerkrachten. De school is een trefpunt waar bevindingen aan elkaar worden doorgegeven en dat een oplossing tracht te bieden voor de problemen van elk kind. Op materieel gebied wil de school een gezellige plaats zijn waar ieder kind graag zijn schooldagen doorbrengt.

Tarieven

De voor- en naschoolse opvang is gratis.