Groepsopvang De Barbamama's

Vrije plaats 0 tot 3 jaar

01-01-25
Van 3 maand tot 36 maand
Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Eenouder gezin

Gegevens kind

Meerling (aparte aanvraag per kind)
Specifieke zorgbehoefte

Dit is een dringende vraag

Voorrangsgroep
Kwetsbare groep

Geef de gewenste opvangmomenten in:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden

Verder naar stap 2 (van 2)

Stap 2: verklaring op eer

Werk
Sollicitatie
Een beroepsgerichte opleiding
Inburgering
Aanleren van andere vaardigheden nodig om te kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt
Minstens 4/5de van de werkweek wordt besteed aan één of meer van de activiteiten
Minstens 4/5de van de werkweek ZAL worden besteed aan één of meer van de activiteiten
Geen van bovenstaande
Een van de ouders komt als persoon met een handicap in aanmerking voor belastingvermindering / zorgtoeslag in het Groeipakket
Een van de ouders heeft verminderde zelfzorg en is voor zelfzorg aangewezen op derden
Het gezin wordt begeleid/ondersteund omwille van sociale of pedagogische redenen
Mijn gezin verdient minder dan 2000 euro netto per maand
Kinderopvang voor pleegkind
Kinderopvang in dezelfde opvang van een oudere broer of zus in het gezin
Geen van beide ouders heeft een diploma secundair onderwijs

Informatie

Opvanglocatie                                                       Organisator

De Barbamama’s                                                                             Deltour – Claeys

Menenstraat 109                                                                             Menenstraat 109

8930 Lauwe                                                                                        8930 Lauwe

056/421 420                                                                                      Virginie Deltour: 0472/775371 (ook in nood)

sherleyclaeys@telenet.be                                                          Sherley Claeys :0485/451689 (ook in nood)

Sherleyclaeys@telenet.be

Ondernemingsnummer:0547762166

Ondernemingsvorm: Feitelijke vereniging

 

 

 1. Voor wie?

 

Wij voorzien opvang voor kinderen van 0-3 jaar (voorschoolse opvang).

Kinderen die bij ons in de voorschoolse opvang verbleven, kunnen in de vakantie (als de bezetting het toelaat) aansluiten. Dit tot de leeftijd van 6 jaar.

 

 1. Openingsuren

 

We zijn telkens open van maandag tot vrijdag van 7u-18u. (deze uren gelden ook voor de kinderen die naar school gaan en aansluiten bij ons in de vakantie)

We vragen om uw kindje te brengen voor 9u (dit omwille van start activiteitjes).

Deze uren gelden ook voor de kinderen die reeds naar school gaan en aansluiten bij ons in de vakantie

 

 1. Visie

 

Wij bieden de kinderen een warme ‘thuis’. Waar ruimte is om te spelen, ontwikkelen en bij te leren.

Maar ook waar structuur en grenzen aangeleerd worden. Zelfredzaamheid wordt gestimuleerd (bv zelfstandig eten, zelf kledij aandoen, meehelpen,…).

Ons motto is “ we voeden samen de kinderen op “. Daarom hechten we ook een enorm belang aan ouderparticipatie.

De kinderen krijgen de kans om zich op hun eigen tempo te ontwikkelen. Hierin volgen wij de visie van Emmi Pikler.

Volgens Emmi Pikler worden alle baby’s leergierig en nieuwsgierig geboren. Je baby ontwikkelt zich het beste als hij zoveel mogelijk zelfstandig, onafhankelijk, op eigen initiatief en in zijn eigen tempo de wereld en zichzelf kan ontdekken. Hierbij staan bewegenspelen en verzorgen centraal, maar het allerbelangrijkste is een goede hechting tussen je baby en zijn verzorger(s). Om zich vrij te bewegen en zelfstandig te spelen  en leren, moet je kleine zich namelijk veilig en vertrouwd voelen.

Alles begint met respectvolle verzorging.

Indien u meer wenst te weten over deze methode : https://pikler.nl In de opvang is er ook een boek ter beschikking.

We blijven werken aan onze pedagogische kwaliteit dmv studieavonden, ondersteuning Mentes, tevredenheidsenquêtes, opstellen van portret beleidsvoerend vermogen….

 

 

 

 

 1. Ouderparticipatie

 

De ouders zijn belangrijke partners in de opvang. Via jullie leren wij jullie kindje kennen en kunnen we de aanpak thuis en in de opvang op elkaar afstemmen.

Ouders bij de opvang betrekken heeft heel wat voordelen.

Communicatie

 • Bij breng- en haalmomenten nemen we voldoende tijd om te communiceren en te horen hoe het thuis was of in de opvang
 • Bij intake gesprek nemen wij uitgebreid de tijd om kennis te maken en onze werking/visie voor te stellen, alsook jullie gewoontes
 • Tijdens de dag zijn we steeds bereikbaar via onze gsm en houden we jullie indien nodig op de hoogte via whatsapp/ sms/ messenger
 • Er is een heen-en weer schriftje waar jullie als ouder ook mogen inschrijven
 • Tijdens breng- en haalmomenten worden nieuwe ouders aan elkaar voorgesteld. We proberen ouders steeds met elkaar te verbinden.
 • Jullie kunnen steeds bij ons terecht met vragen/opmerkingen/ bezorgdheden
 • Er wordt tijd gemaakt voor informele ontmoetingen
 • Ons ouderparticipatiebeleid is gebaseerd op het pedagogisch raamwerk (memoQ)
 • Als ouder hebt u te allen tijde toegang tot alle ruimtes waar de kinderen verblijven

 

 1. Kind en Gezin

 

Wij hebben een vergunning van Kind en Gezin voor de opvang van 14 kinderen per dag en staan ook onder toezicht van Kind en Gezin.

 

Gegevens:

Kind en Gezin, Agentschap Opgroeien

Hallepoortlaan 27

1060 Brussel

078/150 100 (Kind en Gezin-lijn)

Bij vragen: https://www.kindengezin.be/formulieren/contact.jsp

Inspectie: https://www.departementwvg.be/zorginspectie-inspectieverslagen-en-openbaarheid

https://www.opgroeien.be/kinderopvangzoeker

 

 

 1. Vergoeding

 

0-5u (1 maaltijd): 16 euro

Vanaf 5 uren (2 maaltijden):  25.50 euro

Rekeningnummer:BE82 3630 0944 0968 (Deltour-Claeys)

Betaling gebeurt enkel via Sepa domiciliëring, om de 14 dagen.

Indien de betaling om één of andere reden niet kan doorgaan, dan verwittigen wij u en krijgt u de keuze om direct te storten of we tellen het bedrag op bij een volgende betaling.

 

Indien u later dan 18u uw kindje komt afhalen en u heeft ons niet verwittigd,  dan rekenen wij 5euro per beginnend kwartier bij.

 

Bij inschrijving vragen wij een reservatiebedrag van 25 euro. Dit bedrag komt op onze rekening (BE82 3630 0944 0968 (Deltour-Claeys) ). Bij de betaling van de eerste opvangweken trekken wij de 25 euro af van het bedrag die u dient te betalen.

 • Indien u beslist om het kindje toch niet bij ons te brengen, dan blijft dit bedrag bij ons.
 • Indien de zwangerschap onderbroken wordt, dan krijgt u van ons de keuze. Ofwel krijgt u uw geld terug, ofwel houden wij het geld voor een volgende zwangerschap (en uw plaatsje komt niet vrij, we schuiven het gewoon op)

 

In elk even jaartal wordt de opvangkost 1euro duurder voor een volle dag en 0.50 cent voor een halve dag.

Dit wordt schriftelijk meegedeeld ( minimum 2 maand op voorhand). Ook door ondertekening van dit document geeft u aan akkoord te gaan met de prijsstijging.

 

Alle vergoedingen zijn ook van toepassing op de kinderen die naar school gaan en aansluiten bij ons in de vakantie.

 

 

 1. Wat wordt er meegebracht van thuis

 

 • Fles en poeder of moedermelk (naamtekenen en datum afgifte noteren aub)
 • Klein plastiek flesje / tuimelbeker voor water (baby en peuter, we laten dan weten wanneer jouw kindje uit een gewone beker drinkt)
 • Pampers en verzorgingsdoekjes ( GEEN pamperbroekjes aub)
 • Aangepaste voeding (dieet, soya, halal,….) (naamtekenen en datum afgifte noteren aub)
 • Reservekledij
 • Slaapzak die ter plaatse mag blijven
 • Knuffel, tuutje die ter plaatse mag blijven
 • Ontbijt indien nog niet thuis ontbeten
 • Verzorgingszalf
 • Fysiologisch serum
 • Eventueel een eigen thermometer

 

Voor de kinderen die naar school gaan en aansluiten in de vakantie:

 • Ontbijt
 • Eventueel nog luiers , tuutje, knuffel (indien ze nog een middagdutje doen)

 

 1. Afwezigheden

 

Wij werken niet met respijtdagen dus vragen wij om de aanwezigheden/afwezigheden door te geven op woensdag voor de daaropvolgende week. Indien jouw kindje de afgesproken dag dan toch niet komt, dan wordt de voorziene dag aangerekend. Bij ziekte/ongeval, gestaafd met briefje van dokter  vervalt dit, in alle andere gevallen wordt de dag aangerekend.

 

 1. Verlof

 

We zijn gesloten op de wettelijke feestdagen en de brugdagen.  De woensdag voor Hemelvaart nemen we een jaarlijkse verlofdag.

Groot verlof nemen we vanaf 21 juli tot en met 15 augustus.

De week tussen Kerst en Nieuwjaar rusten wij ook even uit.

De verlofregeling voor het komende jaar krijgt u eind oktober, schriftelijk.

 

 

 1. Dagverloop

 

Wij werken met een heen-en weerschriftje waarin de ouders de belevenissen van de dag kunnen volgen.

Wat wordt zeker vermeld: naam ouders , telefoonnummer waar we de ouders gedurende de dag kunnen bereiken, telefoonnummer van de huisarts. Ook een telefoonnummer in geval we de ouders niet kunnen bereiken. Alsook de eet-en slaapgewoontes van uw kindje ( vb ’s morgens inschrijven hoeveel hij / zij thuis gedronken heeft en wanneer)

Wij voorzien dit schriftje samen met de nodige documenten voor de start van de opvang (of voor het wenmoment).

 

 1. Ziekte

 

Indien uw kindje ziek wordt tijdens het verblijf in de opvang, dan wordt er steeds één van de ouders op de hoogte gebracht en in samenspraak bellen we eventueel de huisarts op. Een koortswerend middel wordt enkel toegediend na goedkeuring van de ouders, die vragen wij via sms, whatsapp of via telefoongesprek.

Als  wij uw kindje medicatie moeten toedienen, dan vragen wij om dit ZEKER in het schriftje te noteren, of een medicatieblaadje in te vullen.  Verplicht met een attest van dokter of apotheek.

Als uw kindje een besmettelijke ziekte of erge diarree heeft, gelieve uw kindje niet naar de opvang te brengen. Kindjes met winterkwaaltjes mogen gewoon blijven komen.

Bij besmettingen, ziektes of pandemie volgen wij de richtlijnen van Kind en Gezin.

 

Bij een ongeval in de opvang, maken wij een inschatting. Ouders worden verwittigd en/of huisarts en  indien nodig de hulpdiensten. Eén van de kinderbegeleiders gaat mee naar het ziekenhuis als de ouder niet kan. We laten het kindje niet alleen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Maaltijden

 

Maaltijden worden door ons klaargemaakt, vers en gevarieerd. Er wordt rekening gehouden met de leeftijd van de kinderen. Kinderen worden ook gestimuleerd om zelfstandig te eten.

Middagmaal: vlees/vis – aardappelen/rijst – groenten – pasta

4 uurtje: fruitpap, yoghurt, pudding, stukjes fruit en boterhammetjes .

Indien er allergieën zijn, gelieve ons daar ook van op de hoogte te stellen.

Indien er andere of specifieke voeding nodig is omwille van allergie of geloofsovertuiging, dan dient dit door de ouders meegebracht te worden.

 

 1. Wennen

 

Wennen is het geleidelijk aan laten verlopen van de overgang van het thuismilieu van het kind naar de kinderopvanglocatie waarbij er extra aandacht is voor de wisselwerking tussen de kinderen, de gezinnen en de kindbegeleiders en voor de uitwisseling met de gezinnen.

 

Wennen is een recht voor de ouders en het kindje. Dwz dat uw kindje voor het officieel start met de opvang al één of meerdere uurtjes, voormiddagen en/of namiddagen kan komen wennen. Dit vooral om het kindje te laten wennen aan de nieuwe omgeving (geluiden, geur, andere kinderen, ons, ruimte,…) en ook voor de ouders die hun kindje voor het eerst moeten afzetten in de opvang.

Prijs voor een wenmoment is de gewone dagprijs.

Ook na lange afwezigheid is het aangeraden om het kindje te laten wennen.

 

 1. Aanwezigheidsregistratie

 

Het aantal kinderen wordt via een aanwezigheidsregister bijgehouden:

 • We hebben een papieren aanwezigheidsregister waarop we de aankomst- en vertrekuren noteren. Dit gebruiken wij om het bedrag te bepalen dat u moet betalen.
 • Via Aaron ( een programma voor kinderopvangtoeslag) worden alle aanwezige kinderen ingescand bij aankomst en uitgescand bij vertrek. Dit is om de kinderopvangtoeslag te berekenen (deze gegevens worden automatisch via Kind&Gezin opgevraagd en wordt aan jullie uitbetaald). Meer info over de kinderopvangtoeslag www.groeipakket.be
 • Indien u vermoed dat het bedrag dat werd afgetrokken van uw rekening omtrent de opgevangen dagen niet klopt, kunt u ons hierover steeds aanspreken. Samen bekijken we dan het aanwezigheidsregister, kijken we of er een fout is gebeurd en kunnen we deze rechtzetten.

 

 

 1. Inlichtingenfiche

 

U krijgt een inlichtingenfiche waar alle gegevens omtrent uw kindje worden ingevuld.

Alsook de gegevens van de ouders, waar we de ouders kunnen bereiken tijdens de werkuren, wie in nood gecontacteerd moet worden, huisarts, gewoontes van uw kindje, medische gegevens, wie er gemachtigd is om uw kindje op te halen.

Dit document is steeds binnen handbereik.

We vragen geregeld na als alles nog klopt op deze fiche (werk, adres… ) . Indien er veranderingen zijn, graag ook zo spoedig mogelijk meedelen.

 

 

 

 1. Inschrijving

 

Uw kindje is ingeschreven wanneer de schriftelijke overeenkomst is ingevuld én ondertekend én het reservatiebedrag (25 euro) is betaald.

Indien u ons tijdig op de hoogte brengt dat er een broer/zus zou komen in de toekomst, dan houden wij daar rekening mee in onze planning.

Indien er niet direct wordt aangegeven dat er nog een broer / zus zou komen, dan kom je bij een zwangerschap op de eerstvolgende plaats op de lijst.

 

 1. Breng- en haalmomenten

 

We vragen uitdrukkelijk om je kindje tussen 7u en 9u te brengen (dit omwille van de start van activiteiten). Tenzij dit uitzonderlijk anders is afgesproken.

Kinderen die aansluiten in de namiddag vragen we om te brengen tussen 12u en 13u.

Afhalen kan tussen 12u-18u. Gelieve wel zoveel mogelijk het slaapmoment van uw kind in de namiddag te respecteren.

Bij het herhaaldelijk niet naleven van deze uren, gaan wij met de ouders in gesprek en zoeken we naar een oplossing.

 

 1. Opzeg

 

Indien uw kindje vroeger stopt met de opvang dan voorzien, gelieve ons daar 2 maanden op voorhand van te verwittigen, mondeling en met aangetekend schrijven.  Datum gaat in op datum van aangetekend schrijven. Als het kindje de opzegperiode van  2 maanden nog bij ons blijft volgens het opvangplan, dan betaalt u gewoon de dagen dat het kindje aanwezig is.

Indien uw kindje van dag op dag niet meer komt, dan vragen wij 2 maanden vergoeding voor de voorziene dagen volgens het opvangplan.

Indien wij de opvang stopzetten, dan wordt u daar ook 2 maanden op voorhand van verwittigd, mondeling en met aangetekend schrijven.  Wij proberen ook zo goed als kan te helpen zoeken naar een oplossing. Wij kunnen de opvang ook onmiddellijk stopzetten omwille van dwingende redenen (bv wanbetaling). Hier wordt geen opzegvergoeding of periode voor gevraagd.

Indien er een opheffing is van onze vergunning door Kind&Gezin, dan vervalt de opzegtermijn en de opzeggingsvergoeding.

Als het gezin of de organisator een zware fout maakt, dan kan de andere partij de overeenkomst onmiddellijk stopzetten. De opzegtermijn moet niet gerespecteerd worden. Geen van beide partijen kan een opzegvergoeding vragen.

Als een kinderbegeleider, verantwoordelijke of andere persoon werkzaam in de kinderopvanglocatie een zware fout maakt, dan wordt dit beschouwd als een zware fout van de organisator. Ook dan kan de overeenkomst onmiddellijk stopgezet worden, zonder opzegtermijn of-vergoeding.

 

 

 

 1. Wijzigingen in het huishoudelijk reglement

 

Het huishoudelijk reglement kan wijzigen zonder akkoord van de ouders enkel en alleen als deze niet in het nadeel is van de ouders. Dit wordt steeds meegedeeld.

Van zodra dit in het nadeel is van de ouders, zullen wij u minstens 2 maanden op voorhand op de hoogte brengen, dit schriftelijk en mondeling. Zodanig dat jullie de kans krijgen om daarop te reageren voor akkoord of niet. Indien niet akkoord kan de opvang stopgezet worden en dienen jullie te voldoen aan de opzegvoorwaarden.

Iedere wijziging ( in jullie voordeel en nadeel )zal schriftelijk meegedeeld worden en dient ondertekend te worden.

 

 1. Klachten

 

Indien er klachten zijn, aarzel niet om ons aan te spreken. Samen proberen wij tot een oplossing te komen. Een open en eerlijk gesprek met respect voor elkaar, kan al wonderen doen.

Er wordt een klachtenformulier ingevuld en wij starten een klachtenprocedure (versiedatum juli 2022).

 

Indien dit voor u niet volstaat of u voelt zich niet gehoord, dan kan u bij Kind en Gezin/Opgroeien een klacht indienen.

 

Opgroeipunt

Hallepoortlaan 27

1060 Brussel

078/170 000

Contactformulier op opgroeien.be/opgroeipunt

 

 

 1. Privacy

 

Gedurende het verblijf van uw kindje worden er frequent foto’s gemaakt. Deze worden enkel intern gebruikt. Stagiaires maken ook foto’s, maar dit is voor een pedagogisch document die wij krijgen.

In bijlage vindt u een privacyverklaring (versiedatum 29/11/2021) die ondertekend dient te worden en waar u uw keuzes kan aanduiden.

 

 1. Verzekering

 

Er is een verzekering “burgerlijke aansprakelijkheid” afgesloten, door ons ten laste.

Voor de verzekering “persoonlijke ongevallen, lichamelijke ongevallen”, vragen wij de ouders jaarlijks een bedrag van 11 euro. Deze wordt bij de eerste betaling aangerekend, en dan telkens bij het begin van het jaar.

Verzekeringsmakelaar: groep NBA  – President Kennedypark 24 bus1 – 8500 Kortrijk 056/23 18 70 polisnummer: 2074818

Hoofdzetel: Baloise Insurance  – Posthofbrug 16 – 2600 Antwerpen 03/247 21 11

 1. Uitstapjes

Wij maken graag eens een uitstapje naar de kippen of de paarden. Dit doen we te voet of met de buggy. Dit steeds met een heel beperkt aantal kinderen zodat het veilig blijft en we het overzicht kunnen bewaren.

Aangezien wij verantwoordelijk zijn, gaat er steeds een kinderbegeleider mee met de kinderen, een stagiair kan ook meegaan, maar die gaat niet alleen op stap met de kinderen.

 1. Ophalen van kinderen

 

Indien niet één van de ouders het kindje komt halen, dan vragen wij nadrukkelijk om ons daarvan op de hoogte te stellen, dit om problemen te vermijden. Op de inlichtingenfiche kan u ook al aangeven wie gemachtigd is om uw kindje op te halen.

 

 1. Andere documenten

 

Schriftelijke overeenkomst, inlichtingenfiche en privacyverklaring worden ook ter ondertekening aangeboden. Wij hanteren verschillende procedures op maat van onze opvang. Deze liggen in de opvang en kunnen steeds ingekeken worden op vraag (crisisprocedure-procedure grensoverschrijdend gedrag-klachtenprocedure-risico analyse).

 

 

 

 

Voor ontvangst en kennisname:

 

Datum:

Naam ouders:

Handtekening:

Tarieven

Wij werken met een vaste dagprijs.

16/ halve dag (minder dan 5u, of 1 maaltijd)

25.5euro/ volle dag (meer dan 5u, of 2 maaltijden)

In het even jaar worden de tarieven aangepast

Vakantieregeling

Wij zijn gesloten op de wettelijke feestdagen en de brugdagen.

Tussen Kerstmis en Nieuwjaar zijn we een week gesloten . Indien kerstavond tijdens de week valt, dan zijn wij op 24/12 open tot 13u.

De woensdag voor Hemelvaart zijn we gesloten .(dus in die week enkel maandag en dinsdag open)

Jaarlijks groot verlof: vanaf 21 juli tm 15 augustus

U krijgt ook tijdig een overzicht van onze verlofplanning voor het volgend jaar