Groepsopvang Ukkepuk

Vrije plaats 0 tot 3 jaar

01-09-25
Van 0 maand tot 36 maand
Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Eenouder gezin

Gegevens kind

Meerling (aparte aanvraag per kind)
Specifieke zorgbehoefte

Dit is een dringende vraag

Voorrangsgroep
Kwetsbare groep

Geef de gewenste opvangmomenten in:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden

Verder naar stap 2 (van 2)

Stap 2: verklaring op eer

Werk
Sollicitatie
Een beroepsgerichte opleiding
Inburgering
Aanleren van andere vaardigheden nodig om te kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt
Minstens 4/5de van de werkweek wordt besteed aan één of meer van de activiteiten
Minstens 4/5de van de werkweek ZAL worden besteed aan één of meer van de activiteiten
Geen van bovenstaande
Een van de ouders komt als persoon met een handicap in aanmerking voor belastingvermindering / zorgtoeslag in het Groeipakket
Een van de ouders heeft verminderde zelfzorg en is voor zelfzorg aangewezen op derden
Het gezin wordt begeleid/ondersteund omwille van sociale of pedagogische redenen
Mijn gezin verdient minder dan 2000 euro netto per maand
Kinderopvang voor pleegkind
Kinderopvang in dezelfde opvang van een oudere broer of zus in het gezin
Geen van beide ouders heeft een diploma secundair onderwijs

Tarieven

Onze groepsopvang werkt met vaste prijzen en dus geen kindcode nodig. Eveneens fiscaal aftrekbaar.

  • Volle dag = 11 uren opvang tussen 7u00 tot 18u00 = 21 € – 3,50 € kinderopvangtoeslag(*) = 17,50 €
  • Halve dag 16 €kinderopvangtoeslag  de helft van 3,50€
    • voormiddag tussen 7u00 tot 12u30
    • namiddag tussen 12u30 tot 18u00
  • (*)Je uitbetaler van het Groeipakket betaalt de kinderopvangtoeslag maandelijks op de 20ste van de maand die volgt op de maand waarin je recht had.
    Voorbeeld: je kind ging in november 10 volledige dagen naar de kinderopvang. Je ontvangt op 20 december 35,00 € .
  • Ruimere openingsmomenten: 2,50 € per begonnen half uur. (voor 7u00 ’s morgens en na 18u00 ’s avonds)

Vakantieregeling

De vakantie regeling voor het komende jaar wordt steeds meegedeeld in de maand december van het huidig jaar.