Groepsopvang 't Snoezeltuintje

Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Eenouder gezin

Gegevens kind

Meerling (aparte aanvraag per kind)
Specifieke zorgbehoefte

Dit is een dringende vraag

Voorrangsgroep
Kwetsbare groep

Geef de gewenste opvangmomenten in:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden

Verder naar stap 2 (van 2)

Stap 2: verklaring op eer

Werk
Sollicitatie
Een beroepsgerichte opleiding
Inburgering
Aanleren van andere vaardigheden nodig om te kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt
Minstens 4/5de van de werkweek wordt besteed aan één of meer van de activiteiten
Minstens 4/5de van de werkweek ZAL worden besteed aan één of meer van de activiteiten
Geen van bovenstaande
Een van de ouders komt als persoon met een handicap in aanmerking voor belastingvermindering / zorgtoeslag in het Groeipakket
Een van de ouders heeft verminderde zelfzorg en is voor zelfzorg aangewezen op derden
Het gezin wordt begeleid/ondersteund omwille van sociale of pedagogische redenen
Mijn gezin verdient minder dan 2000 euro netto per maand
Kinderopvang voor pleegkind
Kinderopvang in dezelfde opvang van een oudere broer of zus in het gezin
Geen van beide ouders heeft een diploma secundair onderwijs

Informatie

Lieve mama’s en papa’s,

En dan is het zover, terug aan het werk! Het is een hele stap, je kleine
lieve schat voor de eerste keer een hele dag toevertrouwen aan
iemand anders.

Eerst gaat het nog wat onwennig, zowel voor je kindje als voor jezelf.
Maar Romina, Carole en Shaunie doen hun uiterste best om daar zo vlug mogelijk
verandering in te brengen.

Met onze ervaring proberen wij dagelijks mama’s en papa’s te helpen
hun kleine lieve schat groot te brengen.

Het is onze uitdaging je kleine lieve schat elke dag opnieuw een leuke
dag te bezorgen. Zo maken wij van ’t snoezeltuintje een vertrouwde plek
waar iedereen zich welkom voelt!

In ons huiselijke en kindvriendelijke omgeving streven we naar een hoog welbevinden en betrokkenheid bij de kinderen. Onze kinderbegeleiders zetten iedere dag hun beste beentje voor om de kinderen een sterke emotionele en educatieve ondersteuning te bieden.

Dagelijks evalueren we in team de omgeving zodanig deze aantrekkelijk, prikkelend en stimulerend blijft.

Binnen onze kinderopvang vinden we bepaalde waarden en normen belangrijk.

 • Respect : We hebben respect voor elkaar en voor de ontwikkeling van de kinderen op hun eigen tempo. Elk kind krijgt gelijke kansen en iedere cultuur respecteren we. Hier spelen alle kinderen samen hand in hand ongeacht de etniciteit. Ieder kind is uniek, ieder kind hoort erbij .
 • Vertrouwen: Wij streven ernaar om een warme persoon te zijn voor de kinderen waarbij ze zich geborgen voelen. Waardoor er een positieve band kan ontwikkelen en de emotionele ontwikkeling van het kind bevorderd. We hechten belang aan de wenmomenten, niet enkel voor het kind maar ook voor de ouders. Kom gerust eens op ‘babybezoek’ of eens kennismaken met uw kind zijn nieuwe toekomstige vriendjes in de opvang.
 • Structuur: We vinden het belangrijk dat we de kinderen voldoende structuur kunnen aanbieden ter bevordering van hun ontwikkeling en waardoor ze kunnen openbloeien. Ieder kind ontwikkelt op zijn eigen tempo en eigen manier. Ondanks wij het ritme van het kind volgen proberen we ook dit met zoveel mogelijk structuur op te volgen. Een voorbeeld hiervan is dat de kinderen op vaste tijdstippen genieten van het middagmaal en het 4uurtje. Ook de vaste vanaf-uren zijn hier een onderdeel van.
 • Communicatie: We houden van open communicatie tussen de ouders en de kinderopvang. Enkel met een goede communicatie kan je het beste uit de samenwerking halen. Een positieve samenwerking als een team vertaalt zich in het naar elkaars wensen en verwachtingen luisteren en deze op elkaar afstemmen. Dagelijks contact tussen kindbegeleiders en ouders zijn dus heel belangrijk.
 • Zelfredzaamheid: Kleine kinderen worden snel groot. Een uitspraak die je wel vaker hoort. Wij dragen zelfredzaamheid bij de peuters hoog in het vaandel en daarom stimuleren wij dagelijks de zelfredzaamheid gedurende de ganse dag door middel van kleine activiteitjes.
Je kan ons ook terug vinden op facebook : ” Kinderopvang ‘ Snoezeltuintje “
————————————————————————————————————————————————————————————-
Belangrijke punten uit ons huishoudelijk reglement, contacteer ons gerust voor een digitaal of geprint exemplaar.

DE ORGANISATOR :

De organisatoren van de kinderopvanglocatie is :

 • Romina Desmet
 • Verantwoordelijke en kinderbegeleider
 • Ondernemingsnummer : 0809.817.960
 • Carole Ghesquiere
 • Medeverantwoordelijke en kinderbegeleider
 • Ondernemingsnummer : 0534.812.567

MEDEWERKERS:

 • Shaunie Lecluse
 • Kinderbegeleider in loondienst

DE KINDEROPVANGLOCATIE:

 • Naam: Kinderopvang ’t Snoezeltuintje
 • Adres: Weggevoerdenlaan 5 , 8930 Lauwe
 • Telefoon: 0475/60.18.43
 • E-mail : info@snoezeltuintje.be
 • Ondernemingsnummer : 0554.827.627, Feitelijke vereniging , groepsopvang
 • Aantal vergunde plaatsen K&G: 15

Bereikbaarheid van de kinderopvanglocatie in noodgevallen:

Tijdens de opvanguren is onze kinderopvang bereikbaar op :

Buiten de opvanguren in geval van nood : ontvangt u als ingeschreven gezin een noodnummer waarop u ons kan bereiken.

 • Voor vragen betreffende de voorbije opvangdag
 • Voor dringende meldingen betreft besmettelijke ziektes

Contactgegevens van Kind en Gezin, agentschap Opgroeien :

Kind en Gezin , agentschap Opgroeien

Hallepoortlaan 27

1060 Brussel

Telefoonnummer kind en gezin lijn : 078/150.100

Of neem contact op via het contactformulier op de website van kind en gezin : http://www.kindengezin.be/formulieren/contact.jsp

U kan ter alle tijde een inkijkje nemen in de inspectierapporten : https://www.departementwvg.be/zorginspectie-inspectieverslagen-en-openbaarheid

Status van onze kinderopvang bij agentschap opgroeien kan je vinden : https://www.opgroeien.be/kinderopvangzoeker

Veiligheid en begeleiding bij eventuele verplaatsingen:

Onze kinderopvang beschikt over een 6- en 4-ling buggy waarmee wij vaak een wandelingetje in de buurt maken. We bezoeken de diertjes in de wijk en verkennen de plaatselijke speelpleintjes.  Dit gebeurd onder begeleiding  en het wandelingetje wordt op onze gesloten facebookgroep medegedeeld. Uiteraard gaat dit enkel door bij mooi droog weer.

De kinderen zitten veilig vast in de  buggy met een 3puntsgordel en kunnen niet bij de dieren die we bezoeken.

Gelieve dan ook steeds uw kindjes een jasje aan te doen wanneer het seizoen en de weersomstandigheden hierom vragen.

KLACHTEN:

De gezinnen hebben het recht om klachten te uiten. Bij voorkeur bespreken ouders hun bezorgdheden of klachten eerst met de opvang. Zo kan de organisator in dialoog gaan met de ouders. Pas in tweede instantie worden klachten bij Opgroeipunt (de klachtendienst van Kind en Gezin) ingediend, tenzij het gaat over de integriteit van kinderen.

Gegevens Opgroeipunt (verandering van de contactgegevens vanaf 2 januari 2024):

 • Telefonisch op het nummer 078 170 000 (elke werkdag, van 8 tot 20 uur)
 • Per e-mail naar opgroeien.be/opgroeipunt
 • Per brief naar Opgroeipunt – Hallepoortlaan 27- 1060 Brussel

Onze kinderopvang beschikt over een procedure grensoverschrijdend gedrag.

 • Voor een klacht over de privacy van persoonsgegevens:

http://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

VERZEKERING:

Onze kinderopvang sloot enkele verzekeringen af volgens het vergunningsbesluit.

 • Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid :
 • Verzekeringsmaatschappij : KBC – baloise ,
 • Verzekering lichamelijke ongevallen van de opgevangen kinderen :
 • Verzekeringsmaatschappij: KBC

INLICHTINGSFICHE VAN HET KIND :

Bij inschrijving wordt er voor ieder kind een inlichtingenfiche opgemaakt. Zowel schriftelijk als digitaal. Deze fiche met persoonlijke gegevens van het kind zal in de opvang bewaard worden gedurende 5 jaar.

U kan ter alle tijde de inlichtingenfiche inkijken en verbeteren. Jaarlijks proberen wij deze ook door u eens te laten nakijken voor een eventuele update.

AANWEZIGHEIDSREGISTER:

In de kinderopvang is er een aanwezigheidsregister. In het aanwezigheidsregister wordt per dag genoteerd welk kind aanwezig is met de tijd van aankomst en vertrek. De tijdsaanduiding wordt genoteerd met uren en minuten zodat er achteraf geen discussie ontstaat over de totale aanwezigheidsduur per opvangdag. Dit gebeurd digitaal a.d.h.v. ons softwareprogramma DEONA.

PRIVACY :

Het gezin heeft het recht op de bescherming van de persoonsgegevens die de kinderopvang verwerkt.

Tarieven

Onze kinderopvang werkt volgens het IKT ( inkomenstarief ) .  Met andere woorden de bijdrage dat u betaald voor de opvang van jullie deugniet wordt bepaald volgens jullie gezamenlijk gezinsinkomen.

Ieder jaar wordt deze bijdrage geïndexeerd.

Wat is inbegrepen in de kostprijs?

Een gezond tussendoortje Een vers bereide maaltijd
Fruitpap Drank = water
Luierzalf (tenzij specifieke zalf brengt u deze van thuis mee) Verzorgingsdoekjes ( tenzij allergisch, dan brengt u deze van thuis mee )
Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid Ongevallenverzekering
Zonnecrème Zonnehoedje
slaapzakje Tasje in bruikleen

 

Wat is niet inbegrepen in de kostprijs en moet door de ouders worden meegebracht ?

Luiers , gelieve geen broekluiers ( pants ) mee te brengen en aan te doen om naar de opvang te komen spelen Flesvoeding of afgekolfde borstvoeding
Doosje met reservepoeder Fopspeen die genaamtekend is (uit veiligheid prefereren we opdruk ) www.babygoodies.be
Knuffel indien nodig ( naamtekenen aub ) Tasje met reservekledij
Koortswerend middel ( bij siroop graag het gewicht v/h kindje en de datum noteren aub ) Fysiologisch water , wegwerpflacons

 

Bij erg gevoelige billetjes een tube inotyol zalf

Bij inschrijving krijgt men op de eerste opvangdag een tasje van de opvang in bruikleen waar u al het nodige voor uw deugniet kunt in opbergen. Wij hanteren voor ieder kind hetzelfde tasje zo hoeft er geen wedstrijd te zijn voor het mooiste tasje.

WAARBORG:

Bij de inschrijving vragen wij een waarborg van €50 als garantie voor u gereserveerde plaatsje . Dit bedrag dient overgeschreven te worden binnen de 8 kalenderdagen na inschrijving op de rekening van Kinderopvang ’t Snoezeltuintje.

Facturatie:

De facturatie gebeurt via de kinderopvang. De bijdrage voor de kinderopvang dient wekelijks betaald te worden via  payconiq in de opvang  op de laatste opvangdag van de week.

In samenspraak kan dit ook via een ander betaalmiddel.

Maak gerust een afspraak voor een vrijblijvende rondleiding en prijssimulatie.

WENNEN:

De ouders van een kind ( waarvoor een schriftelijke overeenkomst is afgesloten ) hebben het recht om het kind te laten wennen in de kinderopvanglocatie, bij de start van de opvang of na een lange afwezigheid. Het wennen gebeurd bij voorkeur op kortere tijdstippen en telkens volgens het inkomenstarief.

 

Vakantieregeling

SLUITINGSDAGEN:

Onze opvang is gesloten op zaterdag en zondag en op feestdagen. => Met uitzondering van ziekte. Bij ziekte wordt er altijd uitgekeken naar bekwame vervanging . Vervanging staat telkens samen met 1 vaste begeleider in de opvang. Indien er geen vervanging beschikbaar is dan zal de opvang uitzonderlijk gesloten zijn.  Hiervoor zullen we samen met jullie zoeken naar een oplossing.

Vaste feestdagen:

1 januari nieuwjaarsdag 21 juli nationale feestdag
Pasen en paasmaandag 15 augustus O.L.V. Hemelvaart
1 mei feest van de arbeid 1 november Allerheiligen
O.L.H Hemelvaart 11 November Wapenstilstand
Pinksteren en pinkstermaandag 25 december Kerstmis

 

Het verlof wordt telkens TEN LAATSTE eind november doorgegeven a.d.h.v. onze jaarkalender voor het nieuwe komende jaar via een jaarkalender.

 

Tijdens de schoolvakanties zijn de aangeboden opvanguren aangepast:

Maandag : 6u30-18u

dinsdag : 6u30-18u

woensdag : 6u30-17u

donderdag: 6u30-18u

vrijdag : 6u30-17u