Groepsopvang Pagadder

Vrije plaats 0 tot 3 jaar

01-09-25
Van 0 maand tot 30 maand
Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Eenouder gezin

Gegevens kind

Meerling (aparte aanvraag per kind)
Specifieke zorgbehoefte

Dit is een dringende vraag

Voorrangsgroep
Kwetsbare groep

Geef de gewenste opvangmomenten in:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden

Verder naar stap 2 (van 2)

Stap 2: verklaring op eer

Werk
Sollicitatie
Een beroepsgerichte opleiding
Inburgering
Aanleren van andere vaardigheden nodig om te kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt
Minstens 4/5de van de werkweek wordt besteed aan één of meer van de activiteiten
Minstens 4/5de van de werkweek ZAL worden besteed aan één of meer van de activiteiten
Geen van bovenstaande
Een van de ouders komt als persoon met een handicap in aanmerking voor belastingvermindering / zorgtoeslag in het Groeipakket
Een van de ouders heeft verminderde zelfzorg en is voor zelfzorg aangewezen op derden
Het gezin wordt begeleid/ondersteund omwille van sociale of pedagogische redenen
Mijn gezin verdient minder dan 2000 euro netto per maand
Kinderopvang voor pleegkind
Kinderopvang in dezelfde opvang van een oudere broer of zus in het gezin
Geen van beide ouders heeft een diploma secundair onderwijs

Informatie

Missie :

Pagadder biedt een huiselijke en professionele opvang met 3 enthousiaste ,  creatieve, pedagogische medewerkers.
We volgen regelmatig vormingen zodat we een kwaliteitsopvang kunnen aanbieden.
Het is voor ons heel belangrijk dat ouders vertrouwen hebben in ons.
Open communicatie is daarom voor ons heel belangrijk.
We proberen van iedere dag een gezellige dag te maken.£

Visie :

Pagadder is een opvang voor kinderen van 0 – 3 jaar.
Wij willen een huiselijke, familiale en veilige sfeer creëren zodat kinderen zich vertrouwd en veilig voelen, dit maakt dat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.
We zijn zorgzaam maar stellen ook duidelijke grenzen en leggen uit waarom iets niet mag.
Wij zorgen ook voor activiteiten met oog voor de verschillende ontwikkelingsgebieden. Er is iedere dag een vast leesmoment voor onze pagadders. Er is zowel vrij spel als begeleidende activiteiten.

Daarnaast krijgen ze veel ruimte om zich te ontwikkelen.
We zorgen voor passend spelmateriaal en uitdagende hoeken waardoor ieder kind een leerzame, gezellige uitdagende dag bij ons heeft.
De kinderen worden gestimuleerd om zich in hun eigen tempo te ontwikkelen tot zelfstandige individuen vol zelfvertrouwen en eigenwaarde.
Zelfstandigheid is ook heel belangrijk om onze kinderen weerbaar te maken. Experimenteren en hen zaken zelf laten doen is een belangrijk onderdeel van hun ontwikkeling.
We spelen in op de behoeften van de kinderen en benaderen hen individueel. Ieder kind is namelijk uniek en we hebben oog voor hun talenten.

Het is voor ons heel belangrijk dat er een goed contact is tussen de ouders en ons. Een open houding met de nadruk op open communicatie is van groot belang. We hebben ook oog voor ouderbetrokkenheid en participatie. Dit ondermeer door het laten evalueren van de werking en tevredenheid in de periode dat uw kind wordt opgevangen, regelmatig overleg,… Ook proberen wij ouders te verbinden via een gezamenlijke facebookgroep en een jaarlijkse receptie.

Tarieven

Volle dag €31

halve dag (max 5u en 1 maaltijd) €19

Vakantieregeling

Jaarlijkse vakantie van 21juli tot en met 15 aug

Week tussen kerst en nieuw