Groepsopvang Wieltjeshove (kinderdagverblijf)

Vrije plaats 0 tot 3 jaar

01-02-25
Van 0 maand tot 6 maand
Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Eenouder gezin

Gegevens kind

Meerling (aparte aanvraag per kind)
Specifieke zorgbehoefte

Dit is een dringende vraag

Voorrangsgroep
Kwetsbare groep

Geef de gewenste opvangmomenten in:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden

Verder naar stap 2 (van 2)

Stap 2: verklaring op eer

Werk
Sollicitatie
Een beroepsgerichte opleiding
Inburgering
Aanleren van andere vaardigheden nodig om te kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt
Minstens 4/5de van de werkweek wordt besteed aan één of meer van de activiteiten
Minstens 4/5de van de werkweek ZAL worden besteed aan één of meer van de activiteiten
Geen van bovenstaande
Een van de ouders komt als persoon met een handicap in aanmerking voor belastingvermindering / zorgtoeslag in het Groeipakket
Een van de ouders heeft verminderde zelfzorg en is voor zelfzorg aangewezen op derden
Het gezin wordt begeleid/ondersteund omwille van sociale of pedagogische redenen
Mijn gezin verdient minder dan 2000 euro netto per maand
Kinderopvang voor pleegkind
Kinderopvang in dezelfde opvang van een oudere broer of zus in het gezin
Geen van beide ouders heeft een diploma secundair onderwijs

Informatie

Wij zijn een groepsopvang met een capaciteit van 80  kinderen verdeeld over 6 leefgroepen: 1 babygroep, 5 groepen met kinderen van verschillende leeftijden, ook wel verticale groepen genoemd. Iedereen is bij ons welkom ongeacht afkomst, religie en geaardheid.
Onze crèche is elke werkdag open van 7u tot 18u en we hebben een ruime parking waardoor je vlot uw kindje kan brengen en afhalen zonder parkeermoeilijkheden.
Ieder kind komt vooraf wennen  samen met de ouder of beide ouders om zo de  overgang van thuis naar de groepsopvang vlot te laten verlopen. Iedere  groep heeft vaste begeleidsters. Elk kind wordt zoveel mogelijk individueel  benaderd en opgevolgd omdat wij het welbevinden en de betrokkenheid bij  dagelijks gebeuren heel belangrijk vinden.
We hebben kindvriendelijke, veilige en ruime lokalen,  aangepast aan de leeftijd van de kinderen.

Door onze 2 tuinen hebben de kinderen ook heel wat bewegingsvrijheid.

Natuurbeleving, zintuiglijk werken staan hierbij centraal.

Voor meer info kijk zeker eens op onze site: www.wieltjeshove.be onder groepsopvang.

U kan bij ons alvast digitaal eens binnenkijken : Wieltjeshove (net-fs.com)

Tarieven

Het tarief voor de kinderopvang wordt bepaald aan de hand van het inkomen van de ouders. Als ouder registreer  je je op de site van Kind en Gezin (Mijn Kind en Gezin) met je identiteitskaart of token. Je zal  het attest met een kindcode ontvangen die je dan aan ons moet bezorgen. Wij kunnen jullie hierbij helpen mocht het je niet lukken.

Vakantieregeling

Voor de jaarlijkse vakantie verwijzen we naar onze website www.wieltjeshove.be