Wieltjeshove groepsopvang (kinderdagverblijf)

Vrije plaatsen 0 tot 3 jaar

04-05-20
Van 0 maand tot 9 maand
We hebben nog een plaats vrij voor kindjes tussen 0 en 9 maanden.
04-05-20
Van 0 maand tot 9 maand
We hebben nog plaats vrij voor een kindje tussen 0 en 9 maanden.
Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Informatie

Wij zijn een groepsopvang met een capaciteit van 80  kinderen verdeeld over 6 leefgroepen: 2  babygroepen, 2  peutergroepen en 2 groepen met kinderen van verschillende leeftijden, ook wel verticale groepen genoemd. Iedereen is bij ons welkom ongeacht afkomst, religie en geaardheid.
Onze crèche is elke werkdag open van 7u tot 18u en we hebben een ruime parking waardoor je vlot uw kindje kan brengen en afhalen zonder parkeermoeilijkheden.
Ieder kind komt vooraf wennen  samen met de ouder of beide ouders om zo de  overgang van thuis naar de groepsopvang vlot te laten verlopen. Iedere  groep heeft vaste begeleidsters. Elk kind wordt zoveel mogelijk individueel  benaderd en opgevolgd omdat wij het welbevinden en de betrokkenheid bij  dagelijks gebeuren heel belangrijk vinden.
We hebben kindvriendelijke, veilige en ruime lokalen,  aangepast aan de leeftijd van de kinderen.

Door onze 2 tuinen hebben de kinderen ook heel wat bewegingsvrijheid.

Natuurbeleving, zintuiglijk werken staan hierbij centraal.

Voor meer info kijk zeker eens op onze site: www.wieltjeshove.be onder groepsopvang.

Tarieven

Het tarief voor de kinderopvang wordt bepaald aan de hand van het inkomen van de ouders. Als ouder registreer  je je op de site van Kind en Gezin (Mijn Kind en Gezin) met je identiteitskaart of token. Je zal  het attest met een kindcode ontvangen die je dan aan ons moet bezorgen. Wij kunnen jullie hierbij helpen mocht het je niet lukken.

Vakantieregeling

Voor de jaarlijkse vakantie verwijzen we naar onze website www.wieltjeshove.be