Speelpleinwerking

Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Eenouder gezin

Gegevens kind

Meerling (aparte aanvraag per kind)
Specifieke zorgbehoefte

Dit is een dringende vraag

Voorrangsgroep
Kwetsbare groep

Geef de gewenste opvangmomenten in:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden

Informatie

Waar?

Jeugdcentrum, Dudenhofenlaan 2b, 8620 Nieuwpoort

Wanneer ?

Alle schoolvakanties. Geen werking op zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen.

Openingsuren

7.30 u. tot  9 u.: opvang

9 u. tot 16.30 u.: speelpleinwerking

16.30 u. tot 17.30 u. : opvang

Ten laatste om 8.45 u. aanwezig zijn

 

Halve dag:

9 u. tot 12 u.  OF  13 u. tot 16.30 u.

De opvangmogelijkheden gelden ook voor wie kiest voor halve dagen

 

Inschrijven

Kinderen aan de speelpleinwerking wensen deel te nemen, moeten vooraf worden ingeschreven. De data waarop het kind aanwezig zal zijn, worden genoteerd. Indien uw kind onwettig afwezig is, wordt de dag aangerekend op de factuur. Er kan kosteloos geannuleerd worden tot de dag voor inschrijving tot 13 u.

Inschrijven kan vanaf 15 juni voor de maand juli en vanaf 15 juli voor de maand augustus.

Voor de kleine vakanties kan er telkens vanaf de maandag de week voor de vakantie worden ingeschreven.

Inschrijven gebeurt online via volgende link: https:webshopnieuwpoort.recreatex.be

Wie thuis niet over internet beschikt, kan altijd langskomen in het jeugdcentrum.

 

Tarieven

Prijs

Volledige dag:

Kinderen gedomicilieerd in Nieuwpoort : € 6

Kinderen niet gedomicilieerd in Nieuwpoort:: € 8

Aan gezinnen die in Nieuwpoort wonen wordt de deelname aan de helft van de prijs toegestaan vanaf het derde kind (mits gedomicilieerd in Nieuwpoort en éénzelfde ouder).

In de prijs zijn de volgende zaken inbegrepen: opvang, verzekering, activiteiten, warme maaltijd en vieruurtje.

 

Halve dag: (geen warme maaltijd)

Kinderen gedomicilieerd in Nieuwpoort : € 3

Kinderen niet gedomicilieerd in Nieuwpoort::  € 4