Ternier Monica

Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Eenouder gezin

Gegevens kind

Meerling (aparte aanvraag per kind)
Specifieke zorgbehoefte

Dit is een dringende vraag

Voorrangsgroep
Kwetsbare groep

Geef de gewenste opvangmomenten in:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden

Informatie

• De kindjes worden opgevangen in een kleine groep met een huiselijke sfeer, daardoor kan er ingespeeld worden op de individuele behoeftes van de kinderen.
• Mijn opvang staat garant voor een aangename, gezellige en veilige omgeving voor uw kind.
• Streef ernaar dat uw kind zich veilig, geborgen en geliefd voelt. Zo kan elk kind zich op eigen tempo en in alle rust ontplooien.
• Kwalitatieve en betaalbare opvang voor baby’s en peuters tot start dag eerste schooldag.
• Werk als zelfstandige in mijn gezinsopvang en onder het toezicht van Kind en Gezin.
• De opvang gebeurt in een ontspannen, huiselijke sfeer met een persoonlijke aanpak.
• Gezonde maaltijden.
• Bij het afhalen van uw kind is er een persoonlijk gesprek over het verloop van de dag van uw kind.
• Doordat ik een attest van toezicht heb van kind en gezin kunnen de ouders de kosten van de opvang inbrengen in de belastingen.

 

 

Vakantieregeling

De vakantie wordt elk jaar in december vastgelegd

Ik ben altyd 4 weken gesloten in juli en augustus. Ook de november vakantie en kerstvakantie.

Alle feestdagen en soms de dag ervoor of erna.