Inclusieve opvang

Kinderopvang voor iedereen!  Het kan….ook voor kinderen bij wie het niet zo vanzelfsprekend is.

Inclusieve kinderopvang betekent dat er plaats is voor élk kind in de opvang,  ook voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte.   Door medische en/of psychosociale problemen hebben ze meer zorg nodig.

Samen met een ‘inclusiecoach’ kan je zoeken naar kinderopvang voor jouw kind.  De inclusiecoach is ‘r voor jou!   Ze biedt gratis ondersteuning.

Voor ouders

Je kan met je vragen rond  inclusieve opvang voor je kind met zijn eigen noden bij de inclusiecoach terecht. Zij is de brugfiguur binnen het hulpverlenerslandschap.

Wij helpen je om vlotter opvang te vinden voor je kind binnen een redelijke afstand van je woonst en je werk.

Voor opvanginitiatieven

De inclusiecoach  kan je opvang ondersteunen als je een kind met specifieke zorgbehoefte opvangt of wil opvangen.

De ondersteuning is op maat en kan betrekking hebben op:

-meedenken over het organiseren van de opvang rond een specifiek kind

-reflecteren over de toegankelijkheid van je opvang

-vorming over inclusief beleid en je pedagogische rol

-coaching rond communicatie met ouders ….

“Toen de ouders van Yassim me lieten weten dat hij doof is, zat ik met heel veel vragen. Zal het me wel lukken om hem goed op te vangen? Ben ik hier wel voor opgeleid? Wat met de andere kindjes in de opvang?” ~ onthaalouder Rita

“In onze buitenschoolse kinderopvang liep het erg moeilijk met enkele kinderen die moeilijk gedrag stelden. Samen met de inclusiecoach namen we onze eigen werking grondig onder de loep, gaande van inschrijvingsbeleid tot inrichting van de ruimte. We voerden enkele aanpassingen door en dit werpt zijn vruchten af.” ~ Marc, coördinator buitenschoolse opvang

Voor doorverwijzers

Rechtstreekse doorverwijzing naar de inclusiecoach door partners uit de bredere dienstverlening mbt kinderen is mogelijk.

“De ouders van Sarah zochten een kinderopvang die ervaring heeft met ontwikkelingsvertraging omwille van vroeggeboorte. Ik bracht hen in contact met de inclusiecoach van het Centrum Inclusieve Kinderopvang, die samen met hen een geschikte opvang zocht in hun buurt. “ ~ pediater van Sarah

CONTACT

Inclusiecoach Centrum Inclusieve Opvang – zorgregio Roeselare

  • HILDE VERGOTE
  • 0473 83 00 85
  • hilde.vergote@stationnetje.net

20201026_CIK_Stationnetje_3-luik_DEF