Prijs

De prijs die je voor opvang betaalt hangt af van de opvang waar je kind verblijft.

TIP:  INFORMEER JE GOED OVER DE PRIJS VAN OPVANG 

Vraag na bij de opvang wat de prijs per dag is.

Informatie over de prijs staat in het huishoudelijk reglement van de opvang en in de schriftelijke overeenkomst die je ondertekent.

  • Welke kosten zijn in de prijs inbegrepen en welke niet?
  • Wat zijn extra kosten?
  • Is er een inschrijvingsprijs of waarborg en wat is de eventuele terugbetaling?

OPVANG VOOR BABY’S EN PEUTERS (0-3 jaar)

Ofwel betaal je een inkomenstarief ofwel betaal je een vaste prijs.

Inkomenstarief 

In de meeste opvang in Roeselare betaal je een inkomenstarief: een prijs op basis van je inkomen en gezinssamenstelling.   Je hebt hiervoor een attest inkomenstarief nodig.   Je vraagt dit attest aan via de website van Kind en Gezin (Mijn Kind en Gezin).   Je bezorgt dit attest aan je opvang vóór je kind in de opvang start.   Je kan je inkomenstarief ook vooraf simuleren, aanvragen kan vanaf 2 maanden voor de start in de opvang.

Kan je de berekende prijs niet betalen?  Kom langs in het Welzijnshuis (Gasthuisstraat 10, elke voormiddag open van 8u30 tot 12u zonder afspraak).   Het Welzijnshuis onderzoekt of je een verminderd tarief kan krijgen.

Vaste/vrije prijs

In sommige opvangvoorzieningen bepaalt de opvang zelf welke prijs ze vraagt.  Niet alle kosten zijn in de prijs inbegrepen.

Sinds januari 2019 (nieuwe kinderbijslag/groeipakket) ontvang je een kinderopvangtoeslag als je een vaste prijs betaalt voor opvang.

  • 3,23 euro per kind per opvangdag van meer dan 5 uur opvang.
  • De helft van dit bedrag voor een dag tussen 3 en 5 uur.
  • Is je kind minder dan 3 uur in de opvang, dan krijg je deze toeslag niet.

Je opvang bezorgt maandelijks de aanwezigheden van je kind aan Kind en Gezin.  Kind en Gezin stuurt de aanwezigheden door naar de uitbetaler van het groeipakket/de kinderbijslag.   Je uitbetaler stort het bedrag maandelijks op je rekening.

OPVANG VAN SCHOOLKINDEREN (2,5 tot 12 jaar)

In sommige opvang betaal je een inkomenstarief,  in andere opvang een vaste prijs of een prijs tussen en wettelijk minimum en maximum.