Kinderoppasdienst gezinsbond Roeselare

Informatie

Om gebruik te maken van de kinderoppasdienst van de gezinsbond moet je lid zijn van de gezinsbond. Registreer je op de website of maak een afspraak met de plaatselijke coördinator.  Deze zal je enkele vragen stellen om een beeld te kunnen vormen van jouw gezin. Jouw input is belangrijk want via deze informatie kunnen de meest geschikte kinderoppassers ingeschakeld worden.

De kinderoppassers zijn geen personeelsleden van de Gezinsbond. Het zijn meestal studerende jongeren en dat brengt enkele beperkingen met zich mee. Tijdens examenperiodes en overdag op schooldagen is het niet altijd mogelijk aan een vraag te voldoen. Contacteer daarom minstens een viertal dagen vooraf de coördinator om een babysit te regelen.

Om een geschikte oppas te vinden is het belangrijk volgende gegevens door te spelen:

  • waar, wanneer en tot hoe laat je babysit wenst;
  • aantal kinderen en de leeftijd;
  • wat van de oppas verwacht wordt (eten geven, te slapen leggen, medicatie, creativiteit, …).
Alle informatie vind je terug op de website van de Gezinsbond www.kinderoppasdienst.be.

 

Tarieven

4 euro per uur.  Een begonnen uur telt als een volledig uur.

20 euro voor een overnachting (22u tot 8u + ontbijt)

minimumvergoeding = 8 euro (ook voor prestatie minder dan 2 uur)

Prestatieboekje (voor 5 babysitbeurten): 7,5 euro (verzekering babysitters + werking plaatselijke dienst)