Gezinsopvang - 'de uki's' (Reddie Teddy)

Informatie

  • Gezinsopvang De Uki’s is aangesloten bij Reddy Teddy onthaalouders.

Tarieven

  • De tarieven worden berekend op basis van de aanslagbiljetten van beide ouders.

Wil u graag weten vooraf hoeveel u zal moeten betalen dan kan u dit op volgende manieren

Neem uw aanslagbiljetten bij de hand en:

Ga naar de website van de Kind en Gezin (www.kindengezin.be) en kies voor berekenen ouderbijdrage