Gezinsopvang Monique Lammertyn (KIDZ)

Vrije plaats 0 tot 3 jaar

01-09-20
Van 0 maand tot 0 maand
Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Tarieven

De dagprijs wordt berekend op het gezamenlijk belastbaar inkomen. Je dient via de website van Kind en Gezin een kindcode aan te vragen.

Meer info op: www.mijn.kindengezin.be