Gezinsopvang Monique Lammertyn (KIDZ)

Vrije plaatsen 0 tot 3 jaar

04-11-19
Van 0 maand tot 0 maand
01-04-19
Van 0 maand tot 0 maand
01-09-20
Van 0 maand tot 0 maand

Tarieven

De dagprijs wordt berekend op het gezamenlijk belastbaar inkomen. Je dient via de website van Kind en Gezin een kindcode aan te vragen.

Meer info op: www.mijn.kindengezin.be