Groepsopvang KIDZ Roeselare 0-3 (Gasthuisstraat)

Vrije plaats 0 tot 3 jaar

01-06-20
Van 3 maand tot 36 maand
Neem contact op voor meer details over vrije plaatsen (startdatum, welke dagen)
Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Eenouder gezin

Gegevens kind

Specifieke zorgbehoefte

Dit is een dringende vraag

Geef de gewenste opvangmomenten in:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden

Informatie

Opvang op zaterdag
Ook als je tijdens de week een andere opvang hebt, kan je op zaterdag naar KIDZ komen.
Inclusieve opvang voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte
KIDZ Roeselare 0-3 heeft een erkenning voor de inclusieve opvang en begeleiding van 12 kinderen met een bijzondere zorgbehoefte. Het is de bedoeling om deze kinderen maximaal te stimuleren in hun ontwikkeling door begeleiding op maat in een coëducatiesysteem. Hierbij worden enkele kinderen met een bijzondere zorgbehoefte opgevangen in een grote groep van normaal ontwikkelende kinderen. Deze vorm van begeleiding garandeert die jonge kinderen maximale ontplooiingskansen. Kinderen met specifieke zorgbehoefte zijn een voorrangsgroep in ons opnamebeleid. De wettelijke voorrangsgroepen staan omschreven op de website van Kind en Gezin.
Kleuterwerking Tip Toe
Er is naast de opvang van kinderen jonger dan drie jaar een kleuterwerking (Tip-Toe geheten). Tip-Toe begeleidt kleuters met gedrags- en emotionele problemen. In de voormiddag gaan die kleuters naar de kleuterklas.
s’ Middags worden ze met ons busje opgehaald en naar Tip-Toe gebracht om daar tijdens de namiddag begeleid te worden. Tip-Toe begeleidt de kleuter en de ouders en ondersteunt de juf van de klas.

Tarieven

Dagprijs wordt berekend op basis van het gezinsinkomen (kindcode en attest inkomensgerelateerde kinderopvang opvragen via de webstek van Kind en Gezin)
Een verblijf van meer dan vijf uur: hele dagprijs
Een verblijf van drie uur tot vijf uur: 60% van de dagprijs
Er zijn kortingen vanaf het tweede kind ten laste.
Er is een extra korting indien er een tweeling is.
Er is mogelijkheid voor sociaal tarief indien de budgettaire situatie van het gezin dit verantwoordt.
Er zijn geen andere kosten tenzij voor de kleuterstructuurgroep: zwemmen, busvervoer en kamp.