Groepsopvang KIDZ Roeselare 3-12 (Kokelaarstraat)

Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Eenouder gezin

Gegevens kind

Specifieke zorgbehoefte

Dit is een dringende vraag

Geef de gewenste opvangmomenten in:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden

Tarieven

Vanaf 1 september 2017 werken met een all-in-tarief voor de opvanguren. Een voordeel: er  worden dus geen forfaits meer aangerekend op je factuur voor koek, drank en verzekering.

Eventuele bijkomende kosten kan je hieronder terug vinden:

 

Tarieven erkende opvang (all-in tarief)

– Voorschools en naschools: 1,75 euro / begonnen halfuur

– Op woensdag, schoolvrije dagen en vakantiedagen:

o tarief 1 voor opvang van minder dan 3 uren: 4,7 euro

o tarief 2 voor opvang tussen 3 en 6 uren: 7,08 euro

o tarief 3 voor opvang van meer dan 6 uren (= volle dag tarief) 14,14 euro

 

Opsomming eventuele bijkomende kosten:

– Waarborg badge: 12,50 euro per badge

– Laattijdig afhalen (na de openingsuren): 5 euro per begonnen halfuur

– Kosten laattijdig of niet annuleren: volgens het gereserveerde moment

o halve dagreservatie: 7,08 euro

o volle dagreservatie: 14,14 euro

– Middagmaaltijd indien opvang onverwacht moet worden voorzien: 5 euro

– Toediening koortswerend middel: 0,25 euro per kind

– Pamper 0,50 euro per stuk

 

– De extra kost gelinkt aan een uitstap of activiteit (ouders hebben steeds vrije keuze als hun kind hieraan deelneemt)

 

Andere kleine wijzigingen en afspraken kan u terugvinden in het huishoudelijk reglement.