Groepsopvang KIDZ Rumbeke 3-12 (Louis Leynstraat)

Informatie

In afdeling 2 (Hoogstraat 34) van Speelvogel Rumbeke worden schoolgaande kinderen opgevangen vanaf de peuterklas tot en met de 2de kleuterklas.

Tarieven

Voorschools en naschools:

1,20 euro per begonnen halfuur.

Op woensdagmiddag, schoolvrije dagen en vakanties worden volgende tarieven gehanteerd:

4,30 euro voor opvang minder dan 3 uur.

6,60 euro voor opvang tussen 3 en 6 uur.

12,50 euro voor opvang van meer dan 6 uur.

De ouderbijdrage dekt het geheel van de verblijfskosten.  Voor koek, drank en fruit wordt maandelijks 4 euro per maand per kind aangerekend (1 euro per week).

Vanaf 1/1/2015 is hierbij ook een bijkomende schade aan brillen en beugels inbegrepen, hiervoor wordt jaarlijks een forfaitair bedrag van 4 euro per kind aangerekend.

Sociaal tarief kan je aanvraag (50% vermindering).

Vakantieregeling

Tijdens zomervakantie sluit Speelvogel Rumbeke, afdeling 2 voor 2 weken.   Er is wel telkens één van de andere Speelvogels open: Roeselare of Beveren.