Oppas bij zieke kinderen CM

Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Informatie

  • Een oppasbeurt vraag je telefonisch aan.
  • De oppas is voorzien binnen de 24 uur na de aanvraag.  Indien mogelijk proberen wij je vroeger te helpen.
  • Een oppasbeurt wordt niet onderbroken en duurt hoogstens 9 uur per dag.  Je betaalt per beurt minstens 4 uur.
  • Het aantal oppasbeurten per kind bedraagt maximaal 5 beurten per ziekteperiode en 15 beurten per kalenderjaar.

Voorwaarden:

Je kan op deze dienst beroep doen als:
– Je kind acuut ziek is;
– Je kind niet ouder dan 12 jaar is;
– Je over een medisch attest beschikt dat de ziekte bevestigt;
– Je aangesloten bent bij CM Roeselare-Tielt of bereid bent om aan te sluiten.

Welke gegevens hebben wij nodig?

– uw naam, adres en telefoonnummer
– CM-lidnummer van uw kind
– naam en leeftijd van het kind, de symptomen en vermoedelijke duur van de ziekte
– telefoonnummer waar u te bereiken bent (bijvoorbeeld uw werk)
– naam en telefoonnummer van uw huisarts

Wat indien je de oppas annuleert?

Onmiddellijk nadat de oppasser werd gecontacteerd zijn wij verplicht alle nodige documenten voor de sociale zekerheid in orde te brengen.  Bij annulatie zullen de daaraan verbonden kosten gefactureerd worden aan de aanvrager.

Tarieven

  • Enkel CM-leden (kind moet bij CM aangesloten zijn) kunnen gebruik maken van de dienst ‘oppas bij ziek kind’.
  • De eerste vijf oppasbeurten zijn gratis voor CM-leden.
  • Daarna betaalt u 2,50 euro per uur, met een minimum van 10 euro per oppasbeurt.
  • Bij de oppas bij twee zieke kinderen betaalt u slechts voor één kind.